Nasze projekty

W tej zakładce, będziemy dzielić się z Państwem naszymi projektami, które zrealizowaliśmy lub w których uczestniczyliśmy.

OGRÓD PRZYDOMOWY, Bisztynek.
Część reprezentacyjna.
Prace polegały przede wszystkim na zmianie dotychczasowej koncepcji ogrodu, uporządkowaniu terenu i wykonaniu nowych nasadzeń.
 2014r2015r 2016r.  OGRÓD PRZYDOMOWY,  okolice Bisztynka. 

Naszym zadaniem było uporządkowanie terenu , stworzenie nowego chodnika i wjazdu oraz założenie rabat i trawnika. 
                                                             Przed pracami   (2015r)                                                                                               

Ogród w nowej odsłonie (2016r)OGRÓD PRZYDOMOWY, okolice Sątop.

Prace porządkowe, wyznaczenie rabat, zrobienie nowych nasadzeń z wykorzystaniem roślin rosnących już w ogrodzie, założenie trawnika- to było nasze główne zadanie w tym ogrodzie (rok 2011).

Przed 

Po ZIELEŃ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ,  Prosity.


   Projekt realizowany wraz z mieszkańcami Prosit. Zadanie główne polegało na oczyszczeniu terenu , nawiezieniu ziemi, wyrównaniu, wytyczeniu ścieżek, wytyczeniu rabat, nasadzeniu nowej roślinności, założeniu trawnika, modernizacji parkingu, montażu małej architektury.

Stan przed pracami (rok 2015)

 Po zmianie


OGRÓD PRZYDOMOWY W RESZLU 


Tym razem naszym zadaniem było zaprojektowanie i założenie części reprezentacyjnej przed domem,w stylu regularnym. W związku z tym,  należało oczyścić teren, wyrównać jego poziom, wykonać nasadzenia, założyć trawnik i zabezpieczyć drzewo po obniżeniu terenu.

Ogród przed pracami :Nowa odsłona ogrodu: